Заједничка изложба радова удружења “Атеље 05” из Врбаса