Разговори о представи “Шта је собар видео“ 07.07.2021. год.