6. јуна 1945. године основано је позориште у Кули, било га је и раније, још 1928. игране су представе...

Носила је ова кућа разна имена, идеолошка, фразеолошка...

Од 1986. зовемо се КУЛТУНИ ЦЕНТАР КУЛА, установа културе чији је оснивач Скуптина општине Кула са делатностима из свих области културног стваралаштва али публика нас зове једноставно: ПОЗОРИШТЕ...а то нам је и главна преокупација

Награђивани свим постојећим и измишљеним наградама, одликовани ...како за уметнички рад тако и за значај који имамо у културном животу Куле и...није пристојно хвалити се толико...

Више од пол века добри смо домаћини непрофесионалним представама целе Србије...

желимо да тако и остане али и да развијамо нове правце фестивалских манифестација...

У времену опште естрадизације, свеопште деградације вредности, постојимо још увек и само ретки знају колика је то срећа...

Много богатије и веће средине од наше, немогу се похвалити ничим сличним...

ПОЗОРИШТЕ СТАНУЈЕ КОД НАС