Народно позориште “Тоша Јовановић“ Зрењанин – “Силвија“, Кула 22.11.2022. год.