Културни центар Кула “Идиот(и)“ режија Слободан Ногавица, Кула 27.05.2023. год.