Цеком Зрењанин “Сви ти усамљени људи“ режија Предраг Карањац, Кула 27.05.2023. год.