Културно – просветни центар Петровац на Млави, Позориште “Драгољуб Милосављевић Гула“ – “Путујуће позориште Шопаловић“ ражија милош Јагодић 17.06.2023. год.