Позориште “Јанко Веселиновић“ Богатић – “Црна кутија“ ражија Ивана Терзић 20.06.2023. год.