Центар за културу Стара Пазова, Словачко позориште “ВХВ“ СКУД-а “Херој Јанко Чмелник“ – “Ковачи“ режија Александер Бако 23.06.2023. год.