Изложбе поводом 16. ,,Дана традиције“ 01.09.2023. год.