Удружење грађана-колектив креативних аматера, Ковачица и аматерско позориште “Јако Чеман“ Пивникце “Људ-Мила“ режија Силвија Свакусова, Кула 27.05.2023. год.